Analyse

Her finder du vores analyse af Caspar Erics digt Nike. I analysen har vi fokuseret på de vigtigste virkemidler i digtet, så den peger frem mod vores fortolkning og perspektivering.

Vi indleder med at analysere digtets genretræk. På forsiden af Nike kaldes digtet ”Poesi”. I analysen forklarer vi, hvilken slags poesi, det er. Desuden gennemgår vi de andre vigtige genretræk, som digtet bruger.

Genrebestemmelsen hænger tæt sammen med digtets komposition, både den ydre (formelle) og den indre (indholdsmæssige). I kompositionsanalysen forklarer vi virkningen af digtets meget korte verslinjer og fokuserer især på digtets brug af linjebrud til at skabe nye betydninger. Vi undersøger også, om der er en samlet, indre struktur i digtet.

I analysens sidste del ser vi på digtets brug af sproglige virkemidler som fx gentagelser og modsætninger. Desuden viser vi, hvordan digtets sprog på overfladen virker dagligdags og upoetisk, men alligevel lader poetiske temaer komme til udtryk. Vi forklarer også titlens forskellige betydninger.

Du kan finde yderligere hjælp til at analysere digte i vores vejledning til digtanalyse. Her skal du dog være opmærksom på, at Nike er et temmelig utraditionelt digt, og at det derfor ikke er relevant at fokusere på alle punkterne i vejledningen:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.