Nervelednings­hastighed og reaktionstid

Her er vores vejledning til at skrive rapport om forsøg med nerveledningshastighed og reaktionstid. Rapporthjælpen giver ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi viser også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Hvad går øvelsen ud på?

Øvelsen kan udføres på mange forskellige måder. Rapporthjælpen tager udgangspunkt i et forsøg, hvor man bestemmer nerveledningshastighed og reaktionstid vha. metoderne "hånd på skulder" og "hånd på ankel". Der findes mange varianter af metoderne, f.eks. "hånd i hånd" og "fod til fod". Man kan også måle reaktionstid ved f.eks. at reagere på lys, lyd eller vibration eller ved at gribe en lineal så hurtigt som muligt.

Du kan bruge rapporthjælpen som inspiration, uanset hvilken metode I har brugt til at måle reaktionstiden og nervesignalets hastighed. Teorien og problematikkerne omkring målingerne er de samme uanset fremgangsmåden i jeres forsøg.

Hjælp til rapportens afsnit

Her kan du se et uddrag af vejledningens eksempel på et teoriafsnit

Nervesystemet er et netværk af celler, der modtager og afsender informationer i kroppen. Nervesystemet gør det muligt for alle kroppens dele af kommunikere hurtigt med hinanden. Nervesystemet modtager desuden informationer om kroppens omgivelser gennem sanseceller. Kroppen kan på den måde hele tiden tilpasse sig sine omgivelser og koordinere handlinger med andre kropsdele.

Nervesystemets celler kaldes nerveceller eller neuroner. Neuroner er lange celler, der modtager et signal gennem deres dendritter i den ene ende af cellen, se figuren: 

...

Signalet stammer enten fra andre neuroner eller fra sansereceptorer, som registrerer forskellige sanseindtryk, f.eks. tryk, lugt, lys etc. Neuronet kan evt. videresende signalet i form af et aktionspotentiale. Aktionspotentialet er en kortvarig depolarisering og repolarisering af neuronet, som bevæger sig hurtigt gennem aksonet (neuronets lange udløber, se figuren). Aktionspotentialet virker ved, at...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Nerveledningshastighed og reaktionstid

[1]
Bedømmelser
  • 15-11-2022
    Givet af 2.g'er på STX