[0]

Nedbrydning af stivelse med spytamylase

Her finder du hjælp til at skrive rapport om øvelsen nedbrydning af stivelse med enzymet spytamylase. Rapporthjælpen indeholder vores ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi inddrager også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Hvad går øvelsen ud på?

Forsøget undersøger, hvordan pH-værdi og temperatur påvirker hastigheden for amylases nedbrydning af stivelse.

Du kan bruge rapporthjælpen som inspiration til at skrive din egen rapport, også selv om du undersøger betydningen af andre faktorer end pH-værdi og temperatur. Din version af forsøget kan f.eks. undersøge betydningen af enzymkoncentrationen, en inhibitor eller kogning af enzymet. Forsøget handler dog altid om, hvordan bestemte fysiske faktorer påvirker amylases aktivitet.

Hjælp til de enkelte afsnit

Her kan du læse et uddrag af vores eksempel på et teoriafsnit

Enzymer er proteiner, der katalyserer bestemte reaktioner. Dvs., at enzymerne får reaktionerne til at forløbe meget hurtigere, end hvis der ikke var enzym til stede. Ligesom andre proteiner har enzymer en opbygning, som bestemmes af aminosyrernes sammensætning i proteinkæden. Aminosyrernes sidekæder har forskellige størrelser og kemiske egenskaber, og aminosyrekæden foldes derfor til en helt specifik tredimensionel struktur. Et vigtigt område af strukturen er det aktive center, hvor enzymet binder til sit substrat, dvs. det stof, der indgår i reaktionen. Enzymet omdanner derefter substrat til produkt.

Spytamylase er et enzym, der katalyserer nedbrydningen af stivelse (substratet) til maltose. Maltose er et disakkarid, dvs. et kulhydrat, der består af to monosakkarider. Nedbrydningen ser sådan ud...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Nedbrydning af stivelse med spytamylase

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.