Homo- eller heterozygot?

Biologi C, B og A + Biotek A.

Heterozygote organismer har to forskellige alleler for et bestemt gen, mens homozygote organismer har to ens alleler for genet. Homozygot dominante og heterozygote organismer har dog samme fænotype ved dominant/recessiv nedarvning. Man kan derfor ikke umiddelbart se på en organisme, om den er homozygot dominant eller heterozygot for et bestemt gen.

Denne guide viser dig, hvordan man bestemmer, om organismer med samme fænotype har en homo- eller heterozygot genotype.

Sådan løser du opgaven

En opgave af denne type handler om et individ, der har en ukendt genotype for et bestemt genpar. Man kan se, at individet har fænotypen bestemt af den dominante allel. Individet er derfor enten homozygot for den dominante allel eller heterozygot.

Man bestemmer genotyp...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind