Krydsningsskemaer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Opgaver handler tit om, hvordan gener og fysiske træk nedarves fra forældre til afkom. Opgaverne kan se ud på mange forskellige måder, men de kan alle løses ved hjælp af et krydsningsskema.

Husk: Guiden handler om dominant/recessiv nedarvning

Du kan kun bruge denne guide, hvis din opgave handler om et gen, der nedarves dominant/recessivt. Her bestemmer den mest dominante allel i genparret organismens fænotype.

Hvis du sidder med en opgave, hvor begge allelerne kommer til udtryk i fænotypen, skal du i stedet læse vores guide til at opstille krydsningsskemaer ved codominans/ufuldstændig dominans.