Hvorfor bestemmer genotypen ikke altid fænotypen?

Biologi C, B og A + Biotek A.

En organismes fænotype og genotype passer indimellem ikke umiddelbart sammen. Her i guiden kan du se, hvordan du kan forklare uoverensstemmelser mellem genotypen og fænotypen hos en organisme i en opgave.

Inden du bruger guiden

Når du skal løse en opgave af denne type, bør du først vide, hvad begreberne genotyper og fænotyper samt dominante og recessive alleler dækker over. På siden om genotyper, fænotyper og dominansforhold kan du læse mere om emnerne.

Sådan løser du opgaven

Man ser ofte eksempler på, at en persons fænotype ikke umiddelbart stemmer overens med vedkommendes genotype for et bestemt gen. F.eks. kan en person være undervægtig uden at have en bestemt genetisk stofskiftesygdom. En person med en genotypisk meget ly...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind