Angiv genotyper ud fra fænotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her kender du en organismes fænotype. Ud fra fænotypen skal du bestemme organismens genotype (eller mulige genotyper, hvis der kan være flere).

OBS: Guiden gælder for gener med dominant/recessiv nedarvning. Få hjælp til at løse samme opgavetype med codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning her.

Sådan løser du opgaven

Når du skal bestemme en organismes genotype ud fra dens fænotype, er der ofte flere mulige svar. Det skyldes, at kun den mest dominerende allel kommer til udtryk i organismens fænotype.

Hvis en organisme har fænotypen bestemt af en dominant allel, er det ikke til at vide, om organismen er homozygot for den dominante allel, eller om organismen er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind