Angiv genotyper ud fra fænotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her kender du en organismes fænotype, dvs. organismens fysiske udseende. Ud fra fænotypen skal du bestemme organismens genotype (eller mulige genotyper, hvis der kan være flere).

Inden du bruger guiden

Du bør vide, hvad der forstås ved begreberne genotyper og fænotyper samt dominante og recessive alleler, inden du bruger guiden herunder til at løse din opgave. På siden om genotyper, fænotyper og dominansforhold kan du læse mere om disse emner.

Sådan løser du opgaven

Når du skal bestemme en organismes genotype ud fra dens fænotype, er der ofte flere mulige svar. Det skyldes, at kun den mest dominerende allel kommer til udtryk i organismens fænotype.

Hvis en organisme h...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind