Angiv fænotype ud fra genotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her kender du en organismes genotype, dvs. organismens allelsammensætning for et bestemt gen. Ud fra genotypen skal du bestemme organismens fænotype.

Inden du bruger guiden

Når du skal løse en opgave af denne type, bør du på forhånd vide, hvad der forstås ved begreberne genotype og fænotype samt dominante og recessive alleler. Du kan få den nødvendige baggrundsviden om emnerne på siden om genotyper, fænotyper og dominansforhold her.

Sådan løser du opgaven

Opgaveteksten giver dig altid en direkte beskrivelse af de forskellige alleler,...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind