Genotype og fænotype

Biologi C, B og A + Biotek A.

Generne hos en organisme bestemmer organismens fysiske opbygning. Gensammensætningen hos organismen kaldes genotypen, og organismens fysiske opbygning og udseende kaldes fænotypen. Du skal tit arbejde med sammenhængen mellem genotype og fænotype i forskellige opgavetyper.

Husk: Guiden handler om dominant/recessiv nedarvning

Du kan kun bruge denne guide, hvis din opgave handler om et gen, der nedarves dominant/recessivt. Her bestemmer den mest dominante allel i genparret organismens fænotype.

Hvis du sidder med en opgave, hvor en organisme kan have en blanding af flere forskellige fænotyper, skal du i stedet læse vores guide til opgaver om codominans og ufuldstændig dominans.