Dominant/recessiv nedarvning

Biologi C, B og A + Biotek A.

Dominant/recessiv nedarvning indebærer, at kun den mest dominante allel i et genpar kommer til udtryk hos en organisme.

Sammenhæng mellem genotype og fænotype

Disse opgaver handler om, hvordan en organismes gener (genotypen) bestemmer organismens udseende (fænotypen).

Krydsningsskemaer

Opgaver med krydsningsskemaer handler om, hvilke gener forældre kan give videre til deres afkom.

  • Opstil krydsningsskema for ét gen. Opgaver af denne type handler om, hvilke genotyper eller fænotyper afkommet af bestemte forældre kan få. Opgaverne kan også handle om at bestemme sandsynligheden for at få afkom med en bestemt genotype eller fænotype (kaldes også udspaltningsforholdet).
  • Opstil krydsningsskema for flere gener. Samme opgavetype som ovenfor, men hvor du skal se på nedarvningen af mere end ét gen.
  • Homo- eller heterozygot? Du skal her bestemme en organismes genotype ved et krydsningsforsøg.
  • Fremavl ren linje. Her skal du forklare, hvordan man vha. kontrollerede krydsninger kan fremavle organismer, der alle sammen har den samme genotype.

Stamtræer

Disse opgaver handler om at tegne stamtræer over nedarvningen af en egenskab i en familie eller om at aflæse informationer af et stamtræ, som allerede er tegnet i opgaven.

  • Tegn stamtræ. Opgaver af denne type handler om at tegne stamtræer vha. de korrekte symboler.
  • Analyser stamtræ og bestem arvegang. Denne opgavetype handler om at bestemme, om en egenskab nedarves dominant eller recessivt samt autosomalt eller kønsbundet.
  • Bestem genotyper i stamtræ. Her skal du fastslå genotypen for nogle udvalgte personer, når du kender arvegangen for egenskaben i stamtræet.

Husk, at der findes andre former for nedarvning

Dominant/recessiv nedarvning er den nedarvningstype, du kommer til at arbejde mest med. Indimellem vil du dog støde på andre former for nedarvning.

Du kan f.eks. sidde med en opgave, hvor et individ kan have en blanding af flere forskellige fænotyper, eller hvor heterozygote individer har en helt anden fænotype end homozygote individer. I sådan et tilfælde skal du bruge vores guide til opgaver om codominans og ufuldstændig dominans.