Codominans og ufuldstændig dominans

Biologi C, B og A + Biotek A.

Opgaver om codominant eller ufuldstændigt dominant nedarvning handler om gener, hvor begge alleler i et genpar medvirker til at bestemme fænotypen hos en organisme. Fænotypen er altså en slags "blanding" af fænotypen for hver af de to alleler. Codominant og ufuldstændigt dominant nedarvning adskiller sig fra dominant/recessiv nedarvning, hvor kun den dominante allel kommer til udtryk i fænotypen.