Klokken

 Her finder du vores analyse og fortolkning af H.C. Andersens eventyr “Klokken”, vinklet efter en analyserende artikel-opgave om naturen i litteraturen. 

Det er en ældre tekst, så måske har du brug for at læse vores detaljerede resumé af eventyret først. Du kan også læse om eventyrets litteraturhistoriske kontekst, universalromantikken. 

Hvad angår måden, som naturen fremstilles på, så ser vi, at “Klokken” fremstiller naturen positivt. Det ser vi fx i beskrivelsen af byen og byboerne, der er negativt vinklet. Der er også forskel på fortællerstemmens tone, alt efter om det er den vilde natur og klokken, der berettes om, eller byen. Den positive beskrivelse er helt i tråd med universalromantikkens ideer om naturen som noget ophøjet og ægte, hvor mennesket kan opnå indsigt. 

Eventyret bruger også billedsprog til fremstillingen af naturen og dens betydning for mennesket. Der er fx besjælinger, sammenligninger og allegori, ligesom selve klokken også er et centralt symbol i historien.

På de følgende sider kan du læse vores analyse af eventyrets fremstilling af naturen og brugen af billedsprog, ligesom du kan læse vores fortolkning af Andersens tekst.

Analysehjælp om “Klokken”

Har du brug for at læse en mere uddybet gennemgang af H.C. Andersens eventyr, der ikke fokuserer på analyserende artikel men på teksten alene, kan du i stedet læse vores detaljerede analysehjælp til eventyret.

Klokken

I denne analysehjælp giver vi dig hjælp til at analysere og forstå kunsteventyret "Klokken" af H.C. Andersen. Desuden hjælper vi dig med at fortolke og perspektivere teksten.