Analyse

Her opridser vi de vigtigste elementer af vores analyse af novellen “Naboer” af Raymond Carver.

Novellens komposition er lineær, og den følger hovedpersonerne over flere dage. Den indeholder litterære virkemidler såsom foregribelse og flashbacks. 

Novellens vigtigste personer er Bill og Arlene Miller. De er utilfredse med deres egen livsstil og prøver at udleve en fantasi ved at påtage sig deres naboers liv. 

Historien udspiller sig i USA, i to lejligheder i samme opgang. Det sociale miljø udforsker konkurrencementaliteten og materialismen i 1960’erne. 

Begivenhederne bliver beskrevet af en tredjepersonsfortæller. Fortælleren er pålidelig og primært objektiv, men giver indsigt i nogle af Bill Millers tanker og følelser.

Sproget i novellen er generelt minimalistisk, men gør brug af enkelte sammenligninger og symboler.

På de næste sider finder du vores analyse af novellen. 

Mere hjælp

Du kan læse vores generelle guide til novelleanalyse, hvis du vil have mere hjælp til at analysere noveller. 

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.