Taktarter

I starten af nodesystemet står oftest en brøk, dette er melodiens taktart. Alle melodier er nemlig opdelt i et antal takter, der alle består af lige mange taktslag. Der er altså tre overordnede begreber, man skal være opmærksom på, når man snakker om taktarter:

  • Taktart, der kan beskrives som forholdet mellem taktslag og takt.
  • Taktslag, der er antallet af slag, der skal udfyldes (af enten node eller pause) per takt.
  • Takt, der er en slags underinddeling af en melodi. Alle melodier er opdelt i flere takter, der hver består af et antal taktslag.

En sangs taktart er altså et udtryk for, hvor mange taktslag der er i hver takt, og hvilken af nodeværdierne der tæller som ét taktslag. Det vil sige, om ét taktslag i takterne har samme varighed som eksempelvis en halvnode, 4.-delsnode eller 8.-delsnode, og hvor mange af disse der udgør en takt. 

 

  • Det øverste tal i taktartens brøk viser, hvor mange taktslag, der er per takt. I eksemplet ovenfor består hver af de otte takter af tre taktslag.
  • Det nederste tal i taktartens brøk viser, hvor langt ét taktslag er. Denne værdi kaldes tællenoden. I eksemplet ovenfor svarer hvert taktslag til en 4.-delsnode. Én takt i dette eksempel udgøres altså af tre taktslag af en 4.-delsnodes varighed. Disse kan så vær...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind