Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og de nedenstående webbøger, der passer til dit niveau, så du kan bruge dem i forberedelsestiden, hvor du ikke må have adgang til internettet. Du kan downloade produkterne via vores app. Læs også vores vejledning til at downloade webbøger.

Samfundsfag A

Begreber i Samfundsfag

Her finder du forklaringer på centrale begreber i Samfundsfag på A, B og C-niveau. Kompendiet kan bruges, uanset om du går på STX, HF, HTX eller HHX.

Samfundsfag B


Samfundsfag C