Forberedelse før eksamen

Læs undervisningsbeskrivelsen

Hvert eneste engelskhold arbejder med en række særligt udvalgte emner og tekster, som danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen på lige præcis dét hold. Alle disse emner og tekster skal fremgå af undervisningsbeskrivelsen for faget, som din lærer færdiggør i slutningen af skoleåret. Hvis din skole bruger Lectio, kan du finde undervisningsbeskrivelsen på dit engelskholds side (klik på Studieplan -> Undervisningsbeskrivelse). Hvis du er i tvivl om, hvor undervisningsbeskrivelsen kan findes, kan du altid spørge din lærer.

Undervisningsbeskrivelsen er inddelt i et antal hovedemner (eller forløb), og ved hvert emne kan du se en oversigt over, hvilke tekster I helt præcist har arbejdet med under dette emne. Ofte står der også lidt tekst om, hvad jeres fokuspunkter undervejs har været, og hvilke analysebegreber I fx har fokuseret på i jeres arbejde med teksterne. Det er en rigtig god idé at læse beskrivelsen af emnerne grundigt, da det kan give dig en idé om, hvilke fagbegreber og analysemetoder du forventes at have styr på, når du kommer op i de enkelte emner.

Det er ikke altid alle emnerne, som bliver opgivet til eksamen, da læreren ofte har mulighed for at fravælge nogle (fx hvis de har været meget korte eller ikke egner sig så godt til eksamen). Her er det bedst at spørge din lærer, hvis du er i tvivl om, hvilke emner I kan komme op i til netop jeres eksamen.

Teksterne til hvert emne i undervisningsbeskrivelsen vil normalt være delt op i kernestof og supplerende stof.

Kernestof

Kernestoffet er det vigtigste materiale, I har arbejdet med. Det er typisk de tekster, som I har arbejdet grundigt med og analyseret i detaljer - og derfor bliver det også forventet til eksamen, at du har et særlig grundigt kendskab til kernestoffet (og din lærer eller censor kan sagtens finde på at spørge direkte ind til nogle af disse tekster!).

Supplerende stof

Det supplerende stof er mindre centralt end kernestoffet. Det er typisk tekster, som I har arbejdet mere overfladisk med og som ikke er blevet analyseret grundigt. Det kunne fx være oversigtstekster med historisk baggrundsinforma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind