Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og tilhørende webbøger med Studienets app. Husk, at webbøgerne skal downloades inden eksamen, og at du skal anvende Exam Mode.

Short story analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til at analysere noveller (short stories) i engelsk.

Rhetorical analysis

I denne vejledning får du hjælp til at lave retorisk analyse af sagprosatekster (non-fiction) i Engelsk. En retorisk analyse er en undersøgelse af teksten og dens virkemidler, som fx kan bruges til at afklare, om afsenderen lykkes med at skrive en tekst som virke overbevisende på modtageren.

Speech analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til, hvordan du analyserer, diskuterer og perspektiverer en tale (speech eller address) i engelskfaget. Kort fortalt handler det typisk om, at du skal lave en retorisk analyse af talen.

Poem analysis

Denne analysemodel er en hjælp til dig, der skal lave en analyse af et digt (poem) i engelsk. Den kan bruges som hjælp til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.

The Lazy River

I denne study guide kan du få hjælp til at analysere novellen "The Lazy River" af Zadie Smith. Udover analysehjælpen kan du finde et summary af teksten, samt idéer til fortolkning og perspektivering.

Husk dog, at du kun har begrænset tid til forberedelsen. Derfor er det vigtigt, at du allerede inden eksamen har forberedt dig grundigt med denne guide og analysemodellerne.