EUX B

Her kan du læse lidt om rammerne for den mundtlige eksamen, når du skal op i Engelsk B på EUX. Dit niveau og din ungdomsuddannelse har især betydning for omfanget af det tekstmateriale, som du bliver bedt om at arbejde med. 

Forberedelsestid: 60 min.

Eksaminationstid: 30 min.

Antal normalsider2-3. Teksterne er altid ukendte.

Du kan læse gode råd til både forberedelsestiden og eksaminationen senere i vejledningen. Du kan også læse om forberedelse op til eksamensdagen og finde en liste over nyttige ord og vendinger

Se også vores vejledning til Engelsk B EUX skriftlig eksamen

Når du har leveret dit indledende oplæg til den mundtlige eksamen, foregår resten af prøven som en samtale mellem dig og din lærer og censor. I følgende uddrag fra siden om Selve eksaminationen kan du læse lidt gode råd om at håndtere samtalen fornuftigt.

Uddrag

Samtalen

Efter dit selvstændige oplæg går bolden videre til lærer og censor, som nu vil begynde at stille spørgsmål.

De første spørgsmål vil typisk være opklarende eller uddybende spørgsmål til nogle af de ting, som du kom ind på under dit selvstændige oplæg. Det behøver bestemt ikke være fordi du har sagt noget forkert - det kan også være, at du har haft nogle rigtig interessante pointer, som de gerne vil høre om i lidt flere detaljer.

Det kan også være du bliver spurgt ind til et bestemt sted i teksten. Hvis du bliver peget hen på et bestemt sted, kan det være, fordi du har overset noget vigtigt eller interessant - og din lærer eller censor giver dig måske en ny chance til at opdage det, så du selv kan komme med pointen. Her må du tænke hurtigt og håbe, du kan spotte, hvad de gerne vil frem til. Hvis du ikke er helt sikker, kan det være helt fint at give udtryk for din tvivl (fx “Perhaps this quote says something about…, but I am not sure.”).

Hvis du får et spørgsmål, som du ikke forstår, kan du bede lærer eller censor om at gentage eller omformulere det (fx “I'm sorry, could you repeat the question?” eller “Could you please rephrase that?”).

 Hvis du stadig ikke er sikker på, hvad de mener, kan du simpelthen sige det (fx “I don't know the answer to that question” eller “I'm not sure what you mean”). Så vil de normalt gå videre til næste spørgsmål eller give dig en yderligere forklaring.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind