B-niveau

På de følgende sider kan du læse om, hvordan mundtlig eksamen foregår, når du har Engelsk på B-niveau, hvilket er en mulighed på STX, HTX, EUX og HF.

Klik på den relevante uddannelse for at læse flere detaljer.

Når du sidder og arbejder med teksterne i forberedelsestiden, bør du altid forberede en disposition for dit oplæg, så du kan levere en god præsentation når du kommer ind i eksamenslokalet. I følgende uddrag fra siden om Dispositionen kan du læse om, hvordan sådan en kan bygges op.

Uddrag

Dispositionens struktur

Her er et kort overblik over, hvad din disposition bør indeholde.

  1. Præsentation af tekst, emne og disposition.
  2. Eventuelt en meget kort præsentation af tekstens grundlæggende handling/indhold. Som nævnt ovenfor bør dette punkt ikke fylde for meget.
  3. Din analyse af teksten. Dette er normalt den største del af dit oplæg og vil være inddelt i flere underpunkter, hvor du arbejder med forskellige dele af analysen. Husk at inkludere citater fra teksten til at understøtte dine pointer.
  4. En samlet fortolkning af teksten (ved skønlitteratur) eller en samlet vurdering af tekstens hovedargumenter eller retorik (ved non-fiction). Sørg for at der er en klar sammenhæng med din analyse i begge tilfælde.
  5. En perspektivering til det relevante tema + en eller flere specifikke tekster om temaet, som du har arbejdet med i undervisningen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind