HHX A

Her kan du læse lidt om rammerne for den mundtlige eksamen, når du skal op i Engelsk A på HHX. Dit niveau og din ungdomsuddannelse har især betydning for omfanget af det tekstmateriale, som du bliver bedt om at arbejde med. 

Forberedelsestid: 60 min. 

Eksaminationstid: 30 min.

Antal normalsider: 3-4. Teksterne er altid ukendte.

Du kan læse gode råd til både forberedelsestiden og eksaminationen senere i vejledningen. Du kan også læse om forberedelse op til eksamensdagen og finde en liste over nyttige ord og vendinger

Det er helt afgørende at være velforberedt, hvis du vil klare dig godt til eksamen i HHX A. I følgende uddrag fra siden om Forberedelse før eksamen, kan du få gode råd til at læse op på kernestoffet op til prøven.

Uddrag

Læs op på dit materiale

Når du har dannet dig et overblik over undervisningsbeskrivelsen (se ovenfor), begynder det hårde arbejde for alvor. Du skal i gang med at læse op på alle de tekster, som du har arbejdet med i undervisningen, med særlig fokus på kernestoffet.

Det er en god idé at grave dine noter til teksterne frem samtidig med arbejdet, for de kan hjælpe dig med hurtigt at huske, hvad der var de vigtigste pointer i forhold til en bestemt tekst. Hvis du støder på tekster, som du slet ikke har noter til (eller hvis dine noter ikke er særlig gode!), er det en god idé at skrive nogen, imens du læser op på teksten. Du husker også meget bedre, når du skriver noget ned. Et andet godt tip er at markere vigtige steder i teksten med en farve, mens du læser - uanset om du læser på papir eller på en skærm! Det gør det også lettere for dig at huske centrale pointer fra den enkelte tekst.

Her på Studienet har vi desuden study guides til rigtig mange af de tekster, som er populære at arbejde med i engelskfaget. Hvis du støder på en tekst fra undervisningen, som er særlig svær at forstå, eller som du mangler noter til, er der derfor gode chancer for, at vi kan tilbyde helt specifik hjælp til netop dén tekst. Søg på tekstens titel og find ud af, om vi kan hjælpe dig. Det kan også være, du er så heldig, at din lærer eller de andre fra dit engelskhold har lagt noget materiale op på Lectio, dengang I arbejdede med teksten, som du nu kan få glæde af.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind