Noter

Teori

Her er et overblik over teorier i Religion.

Hvad er en teori i Religion?

 • En teori i religion er en videnskabelig teori
 • En videnskabelig teori skal beskrive og forklare det fænomen, som undersøges
 • En videnskabelig teori skal bygge på objektive iagttagelser
 • En videnskabelig teori skal være falsificerbar, dvs. det skal være muligt at teste teorien og evt. modbevise den

Metoder udspringer af teorier

Ikke alle teorier bliver til metoder

Hermenutik

Hermeneutik er den grundlæggende metode

 • Den hermeneutiske metode er grundlaget for alle andre fortolkende metoder i de humanistiske fag, inkl. Religion
 • Hermeneutik kan forstås som et andet ord for fortolkning

Den moderne hermeneutik

 • Kan bruges til at fortolke alle typer tekster
 • Udvidet tekstbegreb. Ikke blot ord på skrift, men også religiøs kunst, helligsteder, arkitektur, beklædning og mange andre former for religiøse udtryk

Den hermenutiske cirkel (og spiral)

 • Den hermeneutiske cirkel er en praktisk anvendelse af den hermeneutiske metode
 • Man fortolker en tekst i en cirkelbevægelse mellem tekstens helhed og den enkeltdele
 • Den hermenutiske cirkel kan også forstå som en vekselvirkning af analyse (opdeling af teksten i enkeltdele) og fortolkning (sætte enkeltedelen sammen til en helhedsforståelse)
 • Nogle gange tales også om den hermenutiske spiral, fordi det tænkes, at man ved hver bevægelse mellem enkeltedele og helhed opnår en dybere eller højere forståelse af teksten

Religionsfænomenologi

Hvad er fænomenologi?

 • Fænomenologi vil sige at man fokuserer på
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind