Hermeneutisk spiral

I mange lærebøger og på nettet omtales og tegnes den hermeneutiske cirkel ofte som en hermeneutisk spiral. Det er den samme grundlæggende tilgang og metode, der ligger i de to begreber. Den hermeneutiske spiral viser den proces, som ligger i en analyse og fortolkning.

Spiralen viser processen i analyse og fortolkning

Du har sikkert ofte oplevet den proces, som den hermeneutiske spiral viser. Når vi skal analysere og fortolke en tekst, så kan det ofte være svært at få hold på helheden. Vi må langsomt arbejde os længere og længere ind mod en klar forståelse af teksten som helhed (fortolkningen).

Efterhånden som vi arbejder med teksten (analysen), vil vi blive klogere på tekstens dele. Det vil så skabe en lidt klarere forståelse af helheden. Denne forståelse vil så bidrage til, at vi kan se delene i et nyt lys. Det vil så igen skabe en klarere helhedsforståelse. Så i vores proces vil vi hele tiden komme tættere og tættere på helhedsforståelsen. 

Spiralen er derfor en måde at vise de mange ture rundt i en hermeneutisk cirkel, som en analyse- og fortolkningsproces indebærer.

Hermeneutik beskriver din hverdagsforståelse

Den hermeneutiske spiral viser ikk...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind