Hermeneutisk cirkel

Dansk er et humanistisk fag, som har den samme grundlæggende tilgang til videnskab som andre fag inden for humaniora. I Dansk og andre humanistiske fag arbejder vi med fortolkning ud fra tekstnære analyser. Det kaldes også for en hermeneutisk proces.

Den hermeneutiske cirkel

Den grundlæggende forståelsesproces, som ligger bag alle danskfagets metoder, kaldes for hermeneutik. Processen kan beskrives som en cirkel eller spiral. Herunder har vi valgt at illustrere det som en hermeneutisk cirkel.

Når vi analyserer tekster, sker det i en cirkelbevægelse mellem tekstens dele og vores forståelse af dens helhed. Delene er tekstens personer, miljø, tidsforhold, struktur, sproglige virkemidler osv. Men det er også vores viden om forfatteren, tekstens samtid, genren osv. Helheden er vores samlede forståelse og fortolkning af alle delene.

Hvilke dele, vi opfatter som vigtige, vil være bestemt af vores forståelse af helheden. Men forståelsen af helheden forandrer sig, efterhånden som vi arbejder med delene – vi kan opdage noget nyt eller find...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind