Komparativ analyse

Den komparative metode (sammenlignende metode) i Dansk er meget anvendelig til analyse i større opgaver som SRP, DHO, SRO og lignende. På denne side vil vi forklare dig, hvordan du kan gribe den komparative metode an i dit arbejde i Dansk.

Hvad er den komparative metode?

Den komparative metode i Dansk handler ofte om at sammenligne skønlitteratur, men kan også bruges på andre typer tekst. 

Komparativ betyder sammenlignende. Når vi sammenligner tekster, gør vi det for at blive klogere på, hvordan forfattere til forskellige tider skriver i samme/forskellig stil, behandler samme temaer eller påvirker hinanden. At bruge den komparative metode vil grundlæggende sige at sammenligne to eller flere tekster og lede efter deres ligheder og forskelle.

Litteratur bliver til på baggrund af en tradition. Forfatteren vil næsten altid være påvirket af såvel traditionen som sin egen litteraturhistoriske periode. Derfor kan den komparative metode sige meget om, hvordan litteraturen udvikler sig. Den kan også bruges til at undersøge de påvirkninger og den indflydelse, som forfattere fra samme eller forskellige perioder har haft på hinanden. Endelig kan den bruges til at undersøge, hvordan en forfatter selv udvikler sin skrivestil og sine temaer gennem forfatterskabet.

Vi kan godt sammenligne den komparative metode med perspektivering af en tekstanalyse. Her vil du jo ofte sammenligne med andre tekster fra samme tid, skrivemåder i en periode eller tekster med samme tema. Forskellen er, at perspektivering sker efter en analyse, mens den komparative metode styrer din analyse.

Når du vælger tekster til sammenligning, kan du enten vælge tekster fra samme litteraturhistoriske periode eller fra forskellige perioder.  Om du vælger den ene eller den anden tilgang, afhænger af dit formål med analysen. Måske er du interesseret i, hvordan tekster fra samme per...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind