Analyse af nonfiktion

Her kan du læse om, hvilke metoder du kan anvende til analyse af nonfiktion (sagprosa).

Introduktion

Når du skal analysere nonfiktion (sagprosa), vil du oftest komme til at arbejde med tekster, som har en intention om at overbevise modtageren om et synspunkt. Det kunne fx være en politisk tale eller et debatindlæg fra en avis. Det betyder, at retorisk analyse typisk er den centrale metode, når du skal analysere nonfiktion. Du kan dog have gavn af at finde en analysemodel til den specifikke genre, som du arbejder med. 

Analyse af nonfiktion vil altid rumme en form for analyse af sproget i teksten. Som nævnt vil du i de fleste tilfælde have brug for retorisk analyse, men du kan have brug for at supplere med andre vinkler på den sproglige analyse. Du kan fx anvende argumentationsanalyse til at afklare de logiske sammenhænge i tekstens påstande eller diskursanalyse til at undersøge, hvordan teksten italesætter sit emne i relation til den bredere samfundsdebat. 

Hvis du arbejder med journalistiske genrer som fx nyhedsartikler eller TV-nyheder, kan du desuden have brug for en særlig model til nyhedsanalyse, som kan hjælpe dig med at afklare, hvordan teksten præsenterer sin nyhed, og hvilke vinkler den evt. lægger ind over sin dækning. 

Analysevejledninger til genrer

Her kan du få et overblik over vores analysevejledninger til de mest almindelige genrer inden for nonfiktion. 

Analysemetoder til sprog

Her kan du læse om metoder til analyse af sproget i teksten. Disse metoder kan bruges på tværs af forskellige genrer. 

Retorisk analyse

Retorisk analyse er en af de vigtigste analysemetoder, når du arbejder med nonfiktion. I en retorisk analyse undersøger du, hvordan afsenderen prøver at overbevise modtageren om tekstens budskab. I den forbindelse vil du typisk komme omkring elementer som komposition, appelformer og sproglige virkemidler. Du kan desuden have brug for at afklare selve den retoriske situation med afsender, modtager, medie og omstændigheder. 

Retorisk analyse kan anvendes på alle nonfiktion tekster, som har en intention om at overbevise. Til gengæld er retorisk analyse ikke velegnet i de sjæl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind