Sociale medier

Sociale medier har stor indflydelse på samfundet. På de følgende sider kommer vi ind på:

Her kan du se et uddrag fra siden om sociale mediers påvirkning af demokratiet

Deltagelsesdemokrati og konkurrencedemokrati er to forskellige opfattelser af demokrati. Når vi undersøger, hvordan sociale medier påvirker demokratiet, så er det også relevant at undersøge, hvordan forskellige demokratiopfattelser ser på sociale medier.

I et deltagelsesdemokrati bør borgerne deltage mest muligt i demokratiet. I det perspektiv har sociale medier et kæmpe potentiale, da sociale medier gør det lettere for borgerne at deltage i demokratiet. Sociale medier giver eksempelvis borgerne direkte kontakt til politikerne, hvilket adskiller sig fra traditionelle massemedier som har en gatekeeper-rolle. I et deltagelsesdemokratisk perspektiv kan gatekeepers være et problem, hvis de medfører, at borgernes perspektiver frasorteres. Sociale medier vil i dette perspektiv derfor være godt for demokratiet, da fraværet af gatekeepers betyder at færre borgere ekskluderes fra demokratiet. Endelig kan sociale medier også bruges til at deltage i debatter og til at organisere demonstrationer. Det er alt sammen måder som borgerne kan bruge til at tage del i politiske beslutninger. 

I et konkurrencedemokrati er borgernes opgave at vælge kompetente ledere. I dette perspektiv er man derfor ikke interesseret i, at borgerne inddrages yderligere i politik. Det skyldes, at man ser politikerne som de mest kvalificerede til at træffe politiske beslutninger. Borgernes input via sociale medier kan dermed ses som en forstyrrelse, der gør det politiske system mindre effektivt.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind