Begreber

Anerkendelse

Anerkendelse er, ifølge Axel Honneth, nødvendig for at individet kan udvikle sin identitet.

Autopoiese

Autopoiese betyder, ifølge Niklas Luhmann, at systemer opretholder sig selv. 

Backstage

Erving Goffman bruger en scenemetafor til at beskrive, hvordan mennesker interagerer. Når individet er et sted, hvor det kan træde ud af en bestemt rolle, så er individet backstage, fx er køkkenet backstage for rollen som tjener. Det er backstage, at individet kan slappe af og lade op.

Biologiske systemer

Niklas Luhmanns begreb for kroppe.

Borgernes dagsorden

Borgernes dagsorden er de emner, der optager borgerne.

Deep backstage

Deep backstage er Meyrowitz' begreb for et sted, hvor individet kan være fuldstændig privat og alene. Det er et fristed for individet.

Deltagelsesdemokrati 

Deltagelsesdemokratiet er en demokratiopfattelse, hvor man ser demokratiet som et ideal, der først er realiseret, når borgerne aktivt tager del i de politiske beslutninger, der vedrører dem. Ligesom i konkurrencedemokratiet kan borgerne i deltagelsesdemokratiet føre kontrol med de politiske ledere gennem valghandlingen, men også ved at deltage i selve beslutningsprocessen. I deltagelsesdemokratiet er borgernes deltagelse central. Deltagelsen strækker sig udover valghandlingen. Folket bør også deltage i debatter, udvikle idéer til hvordan samfundet bør være samt melde sig ind i organisationer, såsom partier.

En vigtig fortaler for deltagelsesmokratiet er Hal Koch.

Den fjerde statsmagt

Medierne bliver nogle gange omtalt som den fjerde statsmagt. Det vil sige, at medierne kontrollerer, at regeringen (den udøvende magt), Folketinget (den lovgivende magt) og domstolene (den dømmende magt) bruger deres magt i overensstemmelse med loven.

Den herredømmefri samtale

Den herredømmefri samtale er Jürgen Habermas' ideal for den ideelle samtalesituation. Det er en samtale, hvor man i princippet altid vil nå til enighed, hvis man taler længe nok. For at en samtale kan siges at være herredømmefri, så kræver det:

  • At man taler forståeligt.
  • At man taler s
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind