Temaer og fortolkning

På de følgende sider får du hjælp til at analysere og fortolke de vigtigste temaer i Medea af Euripides. Vi går i dybden med, hvordan temaerne kommer til udtryk, og hvordan tragedien kan fortolkes ud fra disse temaer.

Kvinden og forholdet mellem kønnene er et centralt tema. Vi ser nærmere på de forskellige opfattelser af kvinden, der kommer til udtryk, blandt andet Medeas og Jasons kvindesyn. Desuden kommer vi ind på, hvordan tragedien kan fortolkes som en kritik af kvindens rolle og position i det athenske samfund.

Det at være fremmed og uden fædreland og slægt er et vigtigt tema, særligt i første halvdel af tragedien. Vi kommer ind på, hvad slægtens og fædrelandets (bystatens) betydning er for personerne. Desuden analyserer vi modsætningen mellem at være græker som Jason og barbar som Medea. Kan tragedien tolkes som et talerør for nye tanker om dette tema? 

Tragedien kan tolkes som udtryk for en kritik af samfundet i Athen  i 400-tallet f.Kr. På denne side ser vi nærmere på spørgsmål som: Hvad karakteriserer den gode borger? Hvad er det gode samfundsliv? Og er de athenske ledere blevet umoralske og løgnagtige bedragere?

Vi går også i dybden med konflikten mellem hævnlyst og moderkærlighed, som præger hovedpersonen Medea. At dræbe børnene er den kraftigste måde at tage hævn over Jason. Men samtidig elsker Medea sine børn, og derfor står hun i et vanskeligt dilemma.

Desuden tager vi drabet på sønnerne og skylden for deres død op som tema. Jason og Medea skyder skylden for børnenes død på hinanden, men hvem bærer egentlig hovedskylden? I løbet af tragedien dukker den idé desuden op, at det i sidste ende måske kan forstås som gudernes ansvar.

Til sidst giver vi nogle bud på en samlet fortolkning af Medea. Tragedien kan samlet set tolkes som udtryk for nye tanker i det athenske samfund i 400-tallet f.Kr. Vi samler op på temaerne og ser på, hvad der kan være tragediens budskaber.