Personer

På de følgende sider finder du grundig hjælp til at analysere personerne i tragedien Medea eller lave personkarakteristikker af dem. I modsætning til andre, endnu ældre tragedier er personerne i Medea ikke ophøjede helte eller ideal-figurer. Derimod er de meget menneskelige personer med mange fejl. Der er en psykologisk dybde og kompleksitet i personerne, især når det gælder hovedpersonen Medea.

Vi går i dybden med hovedpersonen Medea og ser nærmere på hendes ulykkelige situation i tragedien, hendes karaktertræk, og hvordan hun fremstilles af Euripides. Hun er naturligvis den vigtigste at have godt styr på i en analyse og fortolkning af tragedien.

Dernæst går vi videre med Medeas mand, Jason, som er den næstvigtigste person. Vi ser på, hvordan Jason fremstilles i tragedien, og hvordan de andre personer bedømmer ham. Desuden kommer vi ind på hans karaktertræk, og hvordan Jason opfatter sig selv.

Vi ser også på relationen mellem Jason og Medea. Denne relation er meget vigtig, fordi det er konflikten mellem disse to personer, der sætter handlingen i gang. Vi analyserer deres forhold og deres helt forskellige opfattelser af konflikten. Og vi går i dybden med, hvordan Medea narrer Jason og tager en grusom hævn over ham.

Vi har også en side om korets rolle i tragedien. Koret synger sange (stasimon) ind i mellem tragediens handlingsdele. Og koret har en vigtig funktion i stykket, fordi de løbende vurderer og tolker tematikkerne samt personernes handlinger og udsagn. Koret giver på mange måder udtryk for en forholdsvis traditionel græsk tankegang, men også for nye tendenser.

Til sidst har vi en side om de øvrige personer i tragedien. Vi ser nærmere på ammen, som er den første person, der optræder, og som introducerer os til handlingens forhistorie og kontekst. Vi kommer også ind på husslaven samt Kreon og Aigeus og deres funktioner i tragedien.