Statistik og sandsynlighedsregning

Her beskriver vi, hvordan du kan benytte statistik-skabelonerne, der kan findes i WordMat-menuen, til at bestemme statistiske deskriptorer, tegne bl.a. boksplot og histogrammer og lave χ2-test.

Læs evt. mere om statistik og sandsynlighed i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

Deskriptiv statistik

Du kan analysere et datasæt ved at benytte WordMats "statistik"-skabelon. Du finder skabelonen ved at trykke på figuren over "Statistik" i WordMat-menuen:

Ugrupperede observationer

Når du har ikke-optalte, ugrupperede observationer kan de indtastes og optælles under fanebladet "Data" (du kan veksle mellem faneblade nederst i regnearket). Data indtastes i kolonnen "Rå data" og optælles automatisk, og du kan selv inddele dine data i intervaller, som anvendes til at tegne et histogram. Intervalinddelingen kan ske enten automatisk ved, at du indtaster "start", "slut" og "intervallængde" eller manuelt ved, at du indtaster alle intervalendepunkter selv i tabellen med "start" og "slut". Der tegnes altid et prikdiagram.

Et eksempel ses herunder:

Statistiske deskriptorer og grafer

Hvis du vil bestemme deskriptorer eller lave en grafisk repræsentation, så skal du trykke på "Kopier til øvrige ark". Under fanebladet "Ugrup" kan du så se dine optalte data med både frekvenser, kumulerede frekvenser og deskriptorer. Desuden tegnes pindediagram, prikdiagram, boksplot og trappediagram. Hvis dine ugrupperede observationer allerede er optalt, kan du også springe "Data"-arket over og udfylde informationerne direkte under fanebladet "Ugrup". Eksemplet fra før fortsættes herunder:

Det kan være nødvendigt at flytte pindediagrammet nedad, hvis ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind