Statistik og sandsynlighedsregning

Her beskriver vi, hvordan du kan benytte statistik-skabelonerne, der kan findes i WordMat-menuen, til at bestemme statistiske deskriptorer, tegne bl.a. boksplot og histogrammer og lave χ2-test.

Deskriptiv statistik

Hvis du har en række observationer, kan disse analyseres i WordMat ved at trykke på ”statistik” i WordMat-menuen. Der åbnes så et statistik-regneark.

Når du har ikke-optalte, ugrupperede observationer kan de indtastes og optælles under fanebladet ”Data” (du kan veksle mellem faneblade nederst i regnearket). Data indtastes i kolonnen ”Rå data” og optælles automatisk, og du kan selv inddele dine data i intervaller, som anvendes til at tegne et histogram. Intervalinddelingen kan ske enten automatisk ved, at du indtaster ”start”, ”slut” og ”intervallængde” eller manuelt ved, at du indtaster alle intervalendepunkter selv i tabellen med ”start” og ”slut”. Der tegnes altid et prikdiagram.

Et eksempel ses herunder:

Hvis du vil bestemme deskriptorer eller lave andre typer af grafiske repræsentationer, skal du trykke på ”Kopier til øvrige ark”. Under fanebladet ”...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind