Grafer

Punktplot med Excel-skabelon

Hvis du skal lave et plot af et større datasæt, så anbefaler vi, at du benytter WordMat-skabelonen "Excel Regression". Du kan finde skabelonen i WordMat-menuen:

Kopiér datasættet ind i de første to kolonner med "x" og "y" (kolonne Q og R). Punkterne bliver plottet ind i det øverste koordinatsystem.

Kopiér grafen ind i din besvarelse. Du ændrer aksetitlerne ved at dobbeltklikke på "x" og "y" på de to akser og ændre teksten.

Tegn grafen for en funktion med Gnu-plot

Under punktet ”Vis Graf” i WordMat-menuen er der flere små programmer, du kan bruge til at tegne en graf. Herunder er en vejledning til, hvordan du kan lave en graf med GnuPlot.

Hvis funktionerne er defineret, kan du forholdsvist let afbilde grafer ved at bruge funktionen ”GnuPlot”, under punktet ”Vis graf”. Det er også nok at markere funktionen og trykke Alt+p.

Et eksempel kunne være funktionen:

Ved ”Alt+p”-kommandoen kommer dette vindue frem:

OBS: Hvis du arbejder med en Mac-computer, skal du være opmærksom på, at WordMat åbner et nyt vindue med grafens forhåndsvisning. 

I vinduet skal du selv justere værdierne xmin, xmax, ymin, ymax indtil du får vist den del af grafen / graferne, som er interessant for den pågældende opgave. F.eks. vælger vi følgende værdier:

Med disse værdier ser det nu ud til, at grafen har en vandret asymptote ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind