Grafer

Punktplot med Excel-skabelon

Hvis du skal lave et plot af et større datasæt, så anbefaler vi, at du benytter WordMat-skabelonen "Excel Regression". Du kan finde skabelonen i WordMat-menuen:

Kopiér datasættet ind i de første to kolonner med "x" og "y" (kolonne Q og R). Punkterne bliver plottet ind i det øverste koordinatsystem.

Kopiér grafen ind i din besvarelse. Du ændrer aksetitlerne ved at dobbeltklikke på "x" og "y" på de to akser og ændre teksten.

Gnu-plot

Under punktet ”Vis Graf” i WordMat-menuen er der flere små programmer, du kan bruge til at tegne en graf. Herunder er en vejledning til, hvordan du kan lave en graf med GnuPlot.

Hvis funktionerne er defineret, kan du forholdsvist let afbilde grafer ved at bruge funktionen ”GnuPlot”, under punktet ”Vis graf”. Det er også nok at markere funktionen og trykke Alt+p.

Et eksempel kunne være funktionen:

Ved ”Alt+p”-kommandoen kommer dette v...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind