Grafer

I dette afsnit viser vi, hvordan du kan arbejde med grafer i Maple™.…

...

Plot funktion

Når du skal plotte grafen for en funktion i Maple, er det en god idé at starte med at definere funktionen:…

...

Plot geometrisk figur

For at kunne plotte en geometrisk figur givet ved en ligning, hvor y ikke er isoleret, skal du have indlæst følgende pakke: with(…

...

Plot punkter

For at kunne plotte punkter i et koordinatsystem, skal du have indlæst pakken with(…

...

Forskellige grafiske elementer i samme koordinatsystem 

Når du har indlæst pakken with(plots), kan du ved hjælp af kommandoen display få flere grafiske elementer vist i et koordinatsystem. Du starter me…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind