Grafer

I dette afsnit viser vi, hvordan du kan arbejde med grafer i Maple™.

Plot grafen for en funktion

Når du skal plotte grafen for en funktion i Maple, er det en god idé at starte med at definere funktionen:

Du plotter grafen for en funktion f i Maple vha. følgende kommando: plot(f(x))

Det er muligt at angive intervallet [a,b] for begge akser eller en af akserne. Du opskriver kommandoen således: plot(f(x),x=a..b,y=a..b).

Vi viser grafen for f i intervallet x ∈ [-5,5]. Maple vil i dette tilfælde selv vælge et passende interval for y-aksens, da vi ikke begrænser y-aksen i kommandoen:

Du kan tilføje så mange funktioner, du vil, i samme koordinatsystem ved at benytte følgende syntaks: plot([funktion1,funktion2,funktion3],x=a..b,y=a..b).

Vi definerer funktionen g(x) og plotter grafen for f(x) og g(x) i samme koordinatsystem:

Plot geometrisk f

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind