Opgaver om trigonometri

I kapitlet om trigonometri kan du finde hjælp til at løse de opgaver om trekantsberegning, som typisk optræder til den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF.

En del af eksamensopgaverne om trigonometri er typeopgaver, fx de opgaver hvor du skal bestemme vinkler og sidelængder i vilkårlige trekanter. Dette kapitel indeholder en guide til hver af disse typeopgaver.

Hver guide indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan genkende den enkelte typeopgave, og hvordan du kan løse opgaven. Hver guide indeholder også en række eksempler, hvor vi viser, hvordan vi løser konkrete opgaver med den metode, der er gennemgået i guiden. Besvarelserne er lavet med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på at løse typeopgaverne i god tid inden din eksamen, så du kan nå at blive fortrolig med disse guides.