Bestem et konfidensinterval for hældningskoefficienten (a)

I denne guide får du en gennemgang af, hvordan du bestemmer et konfidensinterval for hældningskoefficienten a i en lineær model, dvs. en model på formen y=a·x+b.

Opgaver af denne type er typisk formuleret på samme måde, og du vil derfor ofte kunne genkende opgaven på formuleringen:

  • Bestem et konfidensinterval for hældningskoefficienten.

I eksamenssæt følger denne typeopgave som regel efter en opgave, hvor du har opstillet en lineær regressionsmodel. Du bestemmer et konfidensinterval med udgangspunkt i den lineære regressionsmodel og R2-værdi, som du har bestemt tidligere.

Vi anvender WordMat og GeoGebra til at løse opgaver af denne type, da det er vores erfaring, at de to CAS-værktøjer er gode at benytte til denne typeopgave.

Metode

1. Identificér estimatet af hældningskoefficienten (â) og determinationskoefficienten (R2-værdien)

I en tidligere opgave har du opstillet en lineær regressionsmodel eller bestemt parametrene i en lineær regressionsmodel. En lineær regressionsmodel er vores bedste bud på en lineær sammenhæng. Parameteren a i den lineære model er derfor...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind