Opgaver om økonomi

I dette kapitel kan du finde hjælp til, hvordan du løser de typeopgaver inden for økonomi, herunder rentesregning og annuitetsregning, som du kan møde til den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF.

Kapitlet indeholder guides til typeopgaverne inden for økonomi. I hver guide beskriver vi, hvordan du kan genkende typeopgaven. Vi viser også nogle eksempler på opgaveformuleringer og gennemgår en metode til at løse typeopgaven. Sidst i hver guide finder du mindst ét eksempel på en opgave samt en tilhørende løsning. Løsningerne er lavet i WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du starter med at øve dig på at løse typeopgaverne i god tid før eksamensperioden, så du kan nå at blive fortrolig med løsningsmetoderne.