Opgaver om integralregning

Dette kapitel handler om integralregning. I kapitlet gennemgår vi, hvordan du kan løse de typeopgaver inden for integralregning, som typisk optræder ved den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF.

Vi har skrevet en guide til hver typeopgave inden for integralregning. I guiden gennemgår vi, hvordan du kan identificere opgaverne, og hvordan du kan løse dem. I hver guide finder du også et eller flere eksempler på opgaver, som er lavet, så de ligner eksamensopgaver. Vi har løst opgaverne med WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på at bruge løsningsmetoderne i god tid inden eksamen, så du kan nå at blive fortrolig med dem. Du kan evt. øve dig ved at løse de opgaver, der er sidst i hver guide.