Opgaver om geometri

Dette kapitel handler om plan- og rumgeometri. Her kan du få hjælp til at løse de typeopgaver inden for geometri, som du kan blive stillet til den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF.

Til hver typeopgave inden for plan- og rumgeometri har vi lavet en guide, hvor vi beskriver, hvordan du kan genkende opgaverne, og hvordan du kan løse opgaverne. I hver guide er der også et eksempel på en opgave, der ligner de opgaver, du kan blive stillet til eksamen. Vi har løst eksempelopgaverne med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på at bruge løsningsmetoderne i god tid inden din eksamen, så du kan nå at blive fortrolig med at bruge metoderne. Du kan vælge at øve dig ved at løse de eksempelopgaver, der er i hver guide.