Opgaver om funktioner

I dette kapitel gennemgår vi, hvordan du kan løse de opgaver om funktioner, der typisk optræder i eksamenssæt til den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF.

I kapitlet kan du finde en guide til hver enkelt typeopgave. Hver guide indeholder en beskrivelse af, hvordan du kan genkende typeopgaven, hvordan eksamensopgaverne kan være formuleret, og hvordan du kan løse en opgave af denne type. Derudover er der også ét eller flere eksempler på opgaver i hver guide. Opgaverne er lavet, så de ligner eksamensopgaver, og er løst med den metode, der er gennemgået i guiden. Besvarelserne er lavet med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på at løse opgaverne i god tid inden eksamensperioden, så du kan nå at blive fortrolig med løsningsmetoderne. Du kan fx øve dig ved at løse de opgaver, der er sidst i hver guide.