Opgaver om differentialregning

Her kan du få hjælp til at løse de typeopgaver om differentialregning, som du kan møde til den skriftlige eksamen i matematik på A-, B- og C-niveau på STX, HTX, HHX og HF. 

Hver typeopgave inden for differentialregning har sin egen guide. I guiden beskriver vi, hvordan du identificerer den specifikke typeopgave, og derefter viser vi dig, hvordan du kan løse opgaven trin for trin. I hver guide finder du også en eller flere opgaver, der er lavet, så de ligner eksamensopgaver. Vi har løst opgaverne med den metode, der er gennemgået i guiden, og ved brug af CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Vi anbefaler, at du begynder at øve dig på at løse opgaverne i god tid inden din eksamen, så du har tid til at blive fortrolig med løsningsmetoderne. Du kan evt. bruge opgaverne sidst i hver guide til at øve dig på typeopgaverne.

Hvis du er interesseret i at vide mere om differentialregning, så anbefaler vi, at du læser kompendiet om differentialregning.