Matematik C HF - 7. december 2020

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik C på HF d. 7. december 2020 under den nye ordning.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem længden af siden B1C1.

2a) Bestem sandsynligheden for, at lodsedlen er enten rød eller blå.

3a) Løs ligningen 7x + 1 = 2 · (x + 3).

4a) Tegn grafen for f.

4b) Tegn grafen for g i samme koordinatsystem som grafen for f.

5a) Udfyld et skema som nedenstående. Begrund dine svar.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

6a) Tegn et boksplot over salgspriserne.

6b) Bestem kvartilbredden.

6c) Er denne villa blandt de dyreste 25 % af villaerne? Begrund dit svar.

7a) Tegn grafen for f.

7b) Bestem koordinatsættet til hvert af grafens skæringspunkter med førsteaksen.

8a) Hvor mange kg CO2 har denne el-bil i alt udledt, når den har kørt 50000 km?

8b) Løs ligningen 0,062 · x + 11400 = 0,111 · x +5800.

8c) Forklar, hvad ligningens løsning fortæller om de to bilers udledning af CO2.

9a) Bestem vinkel B, og konstruér en målfast tegning af trekant ABC.

9b) Bestem ved hjælp af konstruktionen længden af siden AC med 5 decimaler.

10a) Hvad fortæller tallet 1,458 om antallet af tilskadekomne el-cyklister?

10b) Gør rede for, at den samlede procentvise vækst i løbet af de 5 år fra 2013-2018 er større for antallet af tilskadekomne el-cyklister end for salget af el-cykler.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik C HF - 7. december 2020

[1]
Bedømmelser
  • 08-04-2021
    Givet af HFe-elev på 2. år