Matematik C HF - 7. december 2017

Her er vores besvarelse af det eksamenssæt, der blev stillet ved den skriftlige eksamen i Matematik C på HF d. 7. december 2017 under den nye ordning.

Delprøve 1

Den første delprøve består af 7 delopgaver fordelt på opgave 1 - 5.

Vi har lavet to versioner af størstedelen af vores løsninger til opgaverne i delprøve 1. Den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse. Den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, vi har benyttet. Formelnumrene henviser til formlerne i den centralt udmeldte formelsamling til HF C (september 2017). Du kan finde et link til formelsamlingen i vores vejledning til skriftlig eksamen i Matematik.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af 5 opgaver med 12 delopgaver.

Vores løsninger til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat. Vi anbefaler, at du skriver i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har benyttet til at løse opgaverne. Du kan få hjælp til at bruge CAS-værktøjer i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

En stor del af opgaverne kan løses med de metoder, der er beskrevet i vejledningen Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en af metoderne fra vejledningen, så finder du et link til den side, hvor metoden er beskrevet, sammen med vores løsning. Hvis du har problemer med at løse en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse opgaven med den metode, vi henviser til, inden du kigger på vores løsning.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 10c:

Vi får oplyst om trekant PQR, at

\begin{align*} &PQ := 5 \\ &PR :=7 \\ &T_{PQR} := 12 \end{align*}

Vi bestemmer vinkel P:

\begin{align*} T_{PQR} &= \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot PR \cdot \sin(P) \\ \Updownarrow \ \ \color{Gray}\textit{Ligningen l} \o \color{Gray}\textit{ses for} & \color{Gray}\textit{ P vha. CAS-v} \ae \textit{rkt} \o \textit{jet WordMat.} \\ & P = \dots \end{align*}

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik C HF - 7. december 2017

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.