Matematik C HF - 7. december 2017

Her er vores besvarelse af det eksamenssæt, der blev stillet ved den skriftlige eksamen i Matematik C på HF d. 7. december 2017 under den nye ordning.

Delprøve 1

Den første delprøve består af 7 delopgaver fordelt på opgave 1 - 5.

Vi har lavet to versioner af størstedelen af vores løsninger til opgaverne i delprøve 1. Den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse. Den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, vi har benyttet. Formelnumrene henviser til formlerne i den centralt udmeldte formelsamling til HF C (september 2017) [Klik her for at hente formelsamlingen].

Delprøve 2

Den anden delprøve består af 5 opgaver med 12 delopgaver.

Vores løsninger til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og GeoGebra. Vi anbefaler, at du skriver i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har benyttet til at løse opgaverne.

En stor del af opgaverne kan løses med de metoder, der er beskrevet i vejledningen Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en af metoderne fra vejledningen, så finder du et link til den side, hvor metoden er beskrevet, sammen med vores løsning. Hvis du har problemer med at løse en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse opgaven med den metode, vi henviser til, inden du kigger på vores løsning.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 10c:

Vi får oplyst om trekant PQR, at

\begin{align*} &PQ := 5 \\ &PR :=7 \\ &T_{PQR} := 12 \end{align*}

Vi bestemmer vinkel P:

\begin{align*} T_{PQR} &= \frac{1}{2} \cdot PQ \cdot PR \cdot \sin(P) \\ \Updownarrow \ \ \color{Gray}\textit{Ligningen l} \o \color{Gray}\textit{ses for} & \color{Gray}\textit{ P vha. CAS-v} \ae \textit{rkt} \o \textit{jet WordMat.} \\ & P = \dots \end{align*}

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik C HF - 7. december 2017

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.