Matematik C HF - 28. maj 2019

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik C på HF d. 28. maj 2019 under den nye ordning.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Tegn en skitse af trekanten.

1b) Bestem |BC|.

2a) Afgør for hver af følgende påstande, om påstanden er korrekt eller forkert. Begrund dine svar. Benyt bilaget som en del af begrundelsen.

3a) Forklar, hvilken fejl der er begået.

3b) Løs ligningen korrekt. 

4a) Bestem sandsynligheden for, at den forfalskede terning viser et lige øjental.

4b) Bestem sandsynligheden for, at begge terninger viser et lige øjental.

5a) Hvad koster en vaffel alene?

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

6a) Hvor stort et beløb står der på kontoen efter 10 år? 

6b) Løs ligningen 11370 · 1,02x = 12800 · 1,01x.

6c) Forklar, hvad ligningen og dens løsning fortæller.

7a) Bestem det udvidede kvartilsæt for aldersfordelingen for Fjordby-lærerne.

7b) Tegn et boksplot for hver af de to aldersfordelinger på samme figur.

7c) Sammenlign de to aldersfordelinger. Inddrag kvartilbredden i din sammenligning.

8a) Hvad fortæller tallene -239 og 6641 om udviklingen ifølge modellen? 

8b) Løs ligningen f(x) = 0, og kommentér tidsskriftets påstand.

9a) Udfør en målfast konstruktion af trekant ABC, og forklar konstruktionen.

9b) Bestem længden af medianen BM.

9c) Bestem arealet af trekant ABM.

10a) Udfyld en tabel som nedenstående ved at bruge oplysningerne ovenfor.

10b) Bestem tallene a og b.

10c) Hvor mange procent er vandtabet større om mandagen end om søndagen?

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik C HF - 28. maj 2019

[1]
Bedømmelser
  • 24-03-2021
    Givet af HF-elev på 1. år