Matematik C HF - 12. august 2022

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik C på HF d. 12. august 2022.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjet WordMat.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem længden af siden A1B1.

2a) Udfyld tabellen med alle de mulige udfald af spillet. Brug bilaget.

2b) Bestem sandsynligheden for, at udfaldet af spillet bliver 1.

3a) Opstil en formel til at bestemme salget y, målt i tons, af økologisk kylling i Danmark x år efter 2005.

4a) Løs ligningen 3 · (x - 7) = x + 11.

5a) Afgør for hver af følgende påstande, om den er korrekt. Begrund svarene. Brug bilaget.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

6a) Bestem tallene a og b ved lineær regression.

6b) Bestem f(192), og forklar betydningen af dette tal.

7a) Bestem diameteren for en gryde med et rumfang på 12 liter.

8a) Tegn graferne for f og g i samme koordinatsystem.

8b) Løs ligningen f(x) = g(x).

9a) Konstruér en målfast tegning af trekant ABC, og forklar din konstruktion.

9b) Bestem arealet af byggegrunden ABPC.

10a) Benyt tabellens oplysninger til at bestemme indekstallet for 2019.

10b) Undersøg, om prisen på huset eller prisen på dagligvarer er vokset procentvis mest i perioden fra 2015 til 2019.

Eksamenskode: 2hf222-MAT/C-12082022

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik C HF - 12. august 2022

[1]
Bedømmelser
  • 26-02-2023
    Givet af 2.g'er på STX