Matematik B STX - 26. maj 2021

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 26. maj 2021.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

 • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
 • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Angiv en retningsvektor for linjen.

1b) Bestem koordinatsættet til punktet på linjen, når t = 2.

2a) Bestem antallet af måder, hvorpå man kan danne udvalget.

3a) Bestem førstekoordinaten til toppunktet T for parablen.

3b) Tegn parablen.

4a) Reducér udtrykket (a - b)2 + 2a·b.

5a) Bestem f '(x).

5b) Bestem monotoniforholdene for f.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

6a) Tegn grafen for f.

6b) Bestem maksimum for f.

7a) Bestem koordinatsættet til skæringspunktet mellem l og m.

7b) Bestem den spidse vinkel mellem l og m.

8a) Benyt modellen til at bestemme det årstal, hvor det årlige antal nedlagte råvildt var 120000.

8b) Bestem væksthastigheden for det årlige antal nedlagte råvildt til tidspunktet x = 40.

9a) Bestem tallene a og b ved regression på tabellens data.

9b) Bestem residualspredningen.

10a) Bestem middelværdien af X.

10b) Benyt et tosidet binomialtest til at undersøge, om man kan forkaste nulhypotesen på et 5% signifikansniveau.

11a) Undersøg, om punktet P(12,5) ligger på cirklen.

11b) Beskriv linje for linje de omskrivninger eller konklusioner, der er foretaget.

Eksamenskode: ny-1stx211-MAT/B-26052021

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 26. maj 2021

[10]
Bedømmelser
 • 15-04-2022
  Givet af 2.g'er på STX
  Meget fine besvarelser, mangler dog løsning i nspire før jeg kommer op på alle 6 stjerne :)
 • 17-05-2022
  Givet af 2.g'er på STX
  jeg mangler en forklaring på programmet Nspire
 • 27-01-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 21-09-2022
  Givet af 2.g'er på STX