Matematik B STX - 25. maj 2020

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 25. maj 2020 under den nye ordning.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

 • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
 • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Bestem f(3).

1b) Bestem førstekoordinaten til parablens toppunkt.

2a) Benyt det vedlagte bilag til at løse ligningen f(x) = g(x).

3a) Bestem cirklens radius og koordinatsættet til cirklens centrum.

3b) Undersøg, om punktet P(9,0) ligger på cirklen.

4a) Bestem f '(x).

5a) Forklar linje for linje de omskrivninger, der er foretaget.

6a) Gør rede for, hvilken af de tre grafer A, B eller C, der er graf for f.

7a) Gør rede for, at arealet af glaspladen er 36 + 27π dm2.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

8a) Bestem tallene a og b ved lineær regression.

8b) Bestem residualspredningen.

9a) Tegn grafen for f.

9b) Løs ligningen f(x) = 6.

9c) Bestem monotoniforholdene for f.

10a) Bestem en ligning for linjen l.

10b) Bestem den spidse vinkel v mellem l og førsteaksen.

11a) Bestem middelværdi og spredning for X.

11b) Bestem P(X = 6), og forklar betydningen af dette tal.

12a) Benyt et tosidet binomialtest med et 5% signifikansniveau til at vurdere, om nulhypotesen kan forkastes.

13a) Bestem de to nulpunkter for f, når k = -4,5.

13b) Bestem k, så f har netop et nulpunkt.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 25. maj 2020

[10]
Bedømmelser
 • 16-08-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  god
 • 27-03-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 27-02-2022
  Givet af 2.g'er på STX
 • 12-05-2021
  Givet af HFe-elev på 2. år