Matematik B STX - 25. maj 2018

Her finder du Studienets besvarelse af det eksamenssæt, der blev stillet til den skriftlige eksamen i matematik B på STX d. 25. maj 2018.

Delprøven uden hjælpemidler

Den første delprøve består af 6 opgaver. Til hver opgave har vi lavet en løsning, som den kunne se ud i en eksamensbesvarelse. Desuden har vi lavet en løsning med forklaringer, hvor vi beskriver mere detaljeret, hvordan opgaven er løst, og refererer til de formler, vi har brugt. Formlerne kommer fra den centralt udmeldte formelsamling til STX B.

Delprøven med hjælpemidler

Den anden delprøve består af 14 delopgaver. Vi har løst alle opgaverne med WordMat, Maple™ og TI-Nspire™. Husk at skrive i en kommentar øverst i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har benyttet til at løse opgaverne.

En stor del af opgaverne med hjælpemidler kan løses med de metoder, vi har beskrevet i Matematik med hjælpemidler - Guide. Hvis en opgave i eksamenssættet kan løses med en metode beskrevet i guiden, så vil du finde et link til den side, hvor vi gennemgår metoden, sammen med opgaveløsningen.  Hvis du er i tvivl om, hvordan du løser en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse opgaven ved at bruge den metode, vi henviser til, før du læser vores løsning.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 8b:

Bestem den procentvise ændring i lysmængden, når effekten øges med 50%.

Funktionen f er en potensfunktion. Vi definerer eksponenten, a, og den procentvise ændring i effekten, rx:

a:=1,27

r_{x}:=0,50

Vi kan nu bestemme den procentvise ændring i y, ry, med formlen:

 \begin{matrix} 1+r_{y}=(1+r_{x})^{a}\\ \ \\ \Updownarrow \qquad \color{Gray} \textit{ Ligningen l\o ses for} \ r_y \ \textit{vha. CAS-v\ae rkt\o jet WordMat.}\\ r_{y}= \dots \end{matrix}

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 25. maj 2018

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.