Matematik B STX - 21. maj 2019

Her finder du vores besvarelse til det opgavesæt, der blev stillet til skriftlig eksamen i Matematik B på STX d. 21. maj 2019 under den nye ordning.

Du kan finde vores besvarelse til opgavesættet under den gamle ordning her: Matematik B STX - 21. maj 2019 (gl. ordning).

Bemærk: Der bliver stillet tre forskellige opgavesæt til skriftlig eksamen i Matematik B: ét til elever med Biologi A i studieretningen, ét til elever med Samfundsfag A i studieretningen og ét til elever, der hverken har Biologi A eller Samfundsfag A i studieretningen. Størstedelen af opgaverne i de tre sæt er ens. I dette sæt er det opgave 9 og 11, der er forskellige i de tre sæt. Vores besvarelse dækker alle tre opgavesæt.

Delprøve 1

Den første delprøve indeholder 11 delopgaver fordelt på opgave 1 - 6.

Ved hver opgave finder du opgavens facit og to versioner af vores løsning. Den ene version af løsningen er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse, mens den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, som vi har brugt til at løse opgaven. Formlerne kommer fra den centralt udmeldte formelsamling til STX B (februar 2019) [Klik her for at hente formelsamlingen].

Delprøve 2

Den anden delprøve består af opgave 7 - 12. Opgaverne indeholder 13 delopgaver (opgavesættene til elever med Bio A eller Samf A i studieretningen) eller 14 delopgaver (standardsættet til elever, der ikke har Bio A eller Samf A i studieretningen).

Vi har brugt CAS-værktøjerne WordMat/GeoGebra, Maple™ og TI-Nspire™ til at løse opgaverne i delprøve 2. Husk at skrive i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har brugt til at løse opgaverne.

Størstedelen af opgaverne kan løses med metoderne beskrevet i vejledningen Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en metode beskrevet i vejledningen, så finder du et link til den side, hvor metoden er beskrevet, sammen med vores besvarelse af opgaven. Hvis du har problemer med at løse en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse opgaven med den metode, vi henviser til, inden du kigger på vores besvarelse.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 12b:

Vi definerer funktionen g:

g(x) := \frac{1}{3}x^3+2x^2 + k \cdot x - 3

Da g'(x) er hældningen på tangenten til grafen for g i (x,g(x)), så har grafen for g netop én vandret tangent, når g'(x) = 0 har én løsning. Vi bestemmer g'(x):

g'(x) = x^2 + 4 \cdot x + k

Vi genkender, at g'(x) er et andengradspolynomium. Ligningen g'(x) = 0 har derfor én løsning, når...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 21. maj 2019

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.