Matematik B STX 2018 - Vejledende opgavesæt 2

Her finder du vores løsning til Vejledende opgavesæt 2 til Matematik B på STX.

Delprøve 1

Den første delprøve består af opgave 1 - 5. Opgaverne indeholder sammenlagt 9 delopgaver.

Størstedelen af vores løsninger til opgaverne i delprøve 1 findes i to versioner. Den ene version viser, hvordan en eksamensbesvarelse kan se ud. Den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler, vi har brugt. Formelnumrene i løsningerne med ekstra forklaringer henviser til den centralt udmeldte formelsamling til STX B (maj 2018) [Klik her for at hente formelsamlingen].

Delprøve 2

Den anden delprøve består af opgave 6 - 12 og rummer i alt 15 delopgaver.

Vores besvarelse af opgaverne er lavet med CAS-værktøjet WordMat. Vi anbefaler, at du skriver i din besvarelse, hvilket CAS-værktøj du har anvendt til at løse opgaverne. Du kan få hjælp til at bruge CAS-værktøjer i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra™Maple™ og TI-Nspire™.

Nogle af opgaverne kan løses med de metoder, der er beskrevet i vejledningen Matematik med hjælpemidler. Hvis en opgave kan løses med en af metoderne i vejledningen, så finder du et link til den relevante metode sammen med vores løsning af opgaven. Hvis du har problemer med at løse en opgave, så anbefaler vi, at du prøver at løse opgaven med den metode, vi henviser til, inden du kigger på vores løsning.

Her får du et uddrag af vores besvarelse af opgave 7a:

Summen af alle sandsynlighederne giver 1, dvs. at

P(= 3) + P(= 7) + P(= 11) + P(= 20) = 1

Vi indsætter de kendte sandsynligheder og isolerer = P(= 20):

0,2 + 0,125 + 0,5 + = 1

⇕    Ligningen løses for p vha. CAS-værktøjet WordMat.

p = ...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX 2018 - Vejledende opgavesæt 2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.