Matematik B STX - 15. august 2019 - Samfundsfag som toning

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B med Samfundsfag som toning på STX d. 15. august 2019 under den nye ordning.

Bemærk: Der bliver stillet tre forskellige opgavesæt til den skriftlige eksamen i Matematik B: ét til elever med en studieretning med Biologi A, ét til elever med en studieretning med Samfundsfag A og ét til elever, der hverken har Biologi A eller Samfundsfag A i studieretningen. Du finder vores besvarelse af de to andre opgavesæt her:

Du kan finde vores besvarelse til opgavesættet under den gamle ordning her: Matematik B STX - 15. august 2019 (gl. ordning).

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

  • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
  • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat, Maple™ og TI-Nspire™.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) I denne opgave skal du bestemme funktionsværdien f(4).

1b) Her skal du bestemme f(g(4)).

2a) Denne opgave handler om at differentiere funktionen f.

2b) Opgaven går ud på at bestemme en ligning for den linje, der tangerer grafen for f i P(0,f(0)).

2c) I denne opgave skal du bestemme monotoniforholdene for funktionen f.

3a) Denne opgave går ud på at bestemme en ligning for tangenten til en cirkel i et bestemt punkt P.

3b) Her skal du redegøre for, at en given cirkel er givet ved ligningen x2 - 2x + y2 - 4y = 20.

4a) Opgaven handler om at bestemme residualet for et bestemt punkt og forklare, hvilken betydning residualet har.

5a) I denne opgave skal du bestemme sandsynligheden for at trække et gult lod eller et grønt lod.

5b) Denne opgave går ud på at bestemme gevinststørrelsen på et blåt lod.

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

6a) Denne opgave går ud på at bestemme differentialkvotienten '(5) og forklare betydningen af tallet.

6b) Her skal du bestemme to tal: a og b.

7a) I denne opgave skal du bestemme koordinaterne til skæringspunktet mellem en linje l og førsteaksen.

7b) Opgaven handler om at bestemme den spidse vinkel mellem førsteaksen og linjen l.

7c) Her skal du bestemme k, så linjerne l og m står vinkelret på hinanden.

8a) Opgaven går ud på at tegne grafen for en funktion.

8b) I denne opgave skal du bestemme svingningstiden for et pendul.

9a) Her skal du bestemme tre konstanter: ab og c.

9b) Denne opgave handler om at bestemme den andel af arbejdsstyrken, der var i et lønmodtagerjob 60 måneder efter april 2013.

10a) Her skal du bestemme hvor mange enheder af en bestemt vare, der skal produceres.

10b) I denne opgave skal du minimere de variable enhedsomkostninger.

11a) Opgaven går ud på at opstille en binomialmodel for antallet af mænd blandt en tilfældigt udvalgt gruppe af kunder.

11b) Denne opgave handler om at bestemme sandsynligheden for, at 15 ud af 50 kunder er mænd.

11c) I denne opgave skal du opstille en nulhypotese og benytte et binomialtest til at afgøre, om nulhypotesen kan forkastes.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 15. august 2019 - Samfundsfag som toning

[1]
Bedømmelser
  • 16-03-2021
    Givet af 2.g'er på STX