Matematik B STX - 12. august 2022

Her er vores besvarelse af opgaverne fra den skriftlige eksamen i Matematik B på STX d. 12. august 2022.

Besvarelsen indeholder opgavernes facit og vores løsninger. Løsningerne til opgaverne i delprøve 1 er lavet i to versioner:

 • den ene version er lavet, så den ligner en eksamensbesvarelse
 • den anden version indeholder ekstra forklaringer og henvisninger til de formler i formelsamlingen, som vi har brugt.

Løsningerne til opgaverne i delprøve 2 er lavet med CAS-værktøjerne WordMat og Maple™.

Bemærk: Besvarelsen indeholder ikke selve opgaverne.

Delprøve 1

Den første delprøve består af følgende opgaver:

1a) Løs ligningen 3 · (x + 2) = 21.

2a) Bestem førstekoordinaten til toppunktet for parablen.

2b) Tegn parablen på vedlagte bilag.

3a) Reducér udtrykket \frac{a^2 \cdot a^5}{a^4}.

4a) Bestem en parameterfremstilling for m.

5a) Bestem f '(x).

5b) Bestem ekstremumsstederne x1 og x2 for f.

6a) Gør rede for, at dette udtryk for sandsynligheden er korrekt. 

Delprøve 2

Den anden delprøve består af følgende opgaver:

7a) Bestem tallene a, b og c ved regression.

7b) Bestem den kastevinkel, der ifølge modellen giver den største kastelængde.

7c) Løs ligningen f(x) = 145, og forklar betydningen af resultatet.

8a) Bestem antalsparameteren n og sandsynlighedsparameteren p for X.

8b) Bestem sandsynligheden for, at netop 110 aspargesfrø spirer.

8c) Bestem det mest sandsynlige antal aspargesfrø, der spirer.

9a) Tegn grafen for f.

9b) Bestem monotoniforholdene for f.

9c) Bestem førstekoordinaten til røringspunktet for denne tangent.

10a) Hvor langt står spillerne A og B fra hinanden?

10b) Bestem en ligning for linjen l.

10c) Hvor tæt kommer bolden på spiller C?

Eksamenskode: stx222-MAT/B-12082022

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Matematik B STX - 12. august 2022

[4]
Bedømmelser
 • 06-03-2024
  Givet af 2.g'er på STX
  God besvarelse med gode detaljer, mangler dig lidt forklaringer til nogle udregninger. Det ville være mega nice med Ti-Nspire løsninger også!
 • 21-04-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 29-03-2023
  Givet af 2.g'er på STX
 • 07-02-2023
  Givet af 2.g'er på STX